۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  • تلگرام
  • اینستاگرام
یاسمن یوسف زاده
  • ره آورد شلمچه

    جشن پتو (خاطره ای از یک رزمنده) یاسمن یوسف زاده حاجی از همون موقع هم مثل جت بود ما با حاجی دوستای صمیمی ب ...

    جشن پتو (خاطره ای از یک رزمنده) یاسمن یوسف زاده حاجی از همون موقع هم مثل جت بود ما با حاجی دوستای صمیمی بودیم وهمیشه شوخی می کردیم. یه روز با بچه ها تصمیم گرفتیم که نقشه ای بکشیم و باحاجی یه شوخی درست ...

    بیشتر بخوانید