مصطفی نوروزی
  • مرد خونه دار

    مصطفی نوروزی جوزم مرد داریم تا مرد! یه سری مردها واقعا مردن! کله سحر از خواب پا میشن میرن پی بدبختیشون و ...

    مصطفی نوروزی جوزم مرد داریم تا مرد! یه سری مردها واقعا مردن! کله سحر از خواب پا میشن میرن پی بدبختیشون و تا بوق سگ کار میکنن، یکی کارمنده، یکی راننده تاکسیه، یکی مغازه داره، بالاخره هر کدوم به نحوی کا ...

    بیشتر بخوانید