خواستگاری…

خواستگاری…

«امین میمندیان»
ادامه از شماره (11)
میز مطالعه ام را گذاشته بودم وسط اتاق و دوطرفش صندلی گذاشته بودم؛ انگار که قرار است صندلی داغ برگزار کنیم. من که حرفی برای گفتن نداشتم. هرچه بود جلسات قبل گفته بودم اما محدثه را نمیدانستم چقدر دیگر حرف و سوال دارد؛ فقط امیدوار بودم سوال هایش سخت نباشد تا هرچه زودتر قضیه ختم به خیر گردد. نمی خواستم این فرصت خراب شود. اینکه تا اینجا پیش آمده بودیم برای من اتفاق بزرگی بود. خواستگاری دوم دخترشان به عشق در یک نگاه اعتقاد داشت و همان اول کار گفت که من از شما خوشم نمی آید، بیخودی حرف نزنیم چون امکان ندارد در دلش اندازه ای که دوزانو گوشه ای بنشینم هم جا برایم باز کند. خواستگاری سوم دخترشان خیلی مذهبی بود و هرچه با من حرف زد که در وجودم آیت الهی ، حجت الاسلامی، طلبه ای چیزی پیدا کند، بعد از دوجلسه به این نتیجه رسید که در باطن من نهایتش جز معاویه ای که به دین یهود گرویده باشد چیز دیگری قرار نیست ببیند. لذا خیلی قاطع جواب منفی داد.
اما اینبار حرف هایی برای گفتن داشتیم و منتظر ادامه اش بودم که محدثه نفس عمیقی کشید و گفت: «ببین آقا احسان! من خیلی فکر کردم. روی حرفامون، خانواده هامون، اشتراکاتمون. ولی به نتیجه ای نرسیدم…»
قلبم تندتند میزد، لبخند روی لبم کاملا رنگ باخت و دیو ناامیدی در یک لقمه تمام هیکلم را بلعید. یعنی اینبار هم نشد؟ آخر مگر مشکل من چیست؟ حالا بابا چه فکری میکند؟… داشتم در همین افکار غرق میشدم که محدثه ادامه داد: «در نهایت به این نتیجه رسیدم که ما باید بریم پیش مشاور. اون باید تشخیص بده که ما به درد هم میخوریم یا نه؟! هرچی گفت، همون کار رو میکنیم»
کلا روانشناس و مشاور را قبول نداشتم. چون اصلش روانشناسان همانند کشیش هایی بودند که باید پیششان اعتراف میکردی منتها بسیار بدتر از آنان بودند. کشیش جماعت پشت پرده ای مینشیند و گناهانت را میشنود و آخرسر هم کفاره گناهانت را میستاند و خیالت را راحت میکند که پاک شدی. ولی روانشناس چشم در چشمت میدوزد و کرده و ناکرده و خطا و صواب و حتی کودکی ات را میخواهد بداند. آخرش هم کلی پول میگیرد و با عذاب وجدان اینکه «من چقدر روان پریشم» میفرستدت خانه. مشاور هم زیاد فرقی ندارد؛ پول میگرد تا چیزهایی بگوید که خودت میدانی.
ولی در چنین شرایطی گزینه ی دیگری روی میز پیش رویم ندیدم و لذا…

ادامه دارد…

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *